מוצרי החברה

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

רשת לחיות

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

רשת פליסה / הרמוניקה

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

רשת גלילה

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

רשת לחלון ממד

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

רשת וטרינה

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

דלת רשת

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

רשת גלילה חשמלי

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

מעבר לחיות

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

רשת נשלפת

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

סגירות חורף

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

מערכת מג'יק

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

פרגולה

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

וילון הצללה

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

מערכת מג'יק

רשת פלקס - רשתות נגד יתושים,רשתות לחלונות,רשתות לדלתות

פרגולה